Tóm tắt nhanh lược sử tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của Thế Giới và Việt Nam qua các cuộc khủng hoảng

Tóm tắt nhanh lược sử tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của Thế Giới và Việt Nam qua các cuộc khủng hoảng

Chu kỳ kinh tế chia làm 4 pha chính: suy thoái, khủng hoảng, phục hồi và hưng thịnh. Vậy năm 2020 liệu có phải là năm dự báo cho chu kỳ suy thoái kinh tế bắt đầu?

Tổng hợp và biên soạn: Thế Thuấn - Hội Vinh Đức Xa Quê