Tin thế giới

6 Thay Đổi Trong Tâm Lý Người Tiêu Dùng Trong Và Sau Covid-19

6 Thay Đổi Trong Tâm Lý Người Tiêu Dùng Trong Và Sau Covid-19

Đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng dài lâu tới người tiêu dùng - nhiều người trong số này đã mất đi người thân, công việc và doanh nghiệp. Cuộc sống vì thế có thể chuyển sang trạng thái bình thường mới (new normal), rất khác với trước đây. Điều này cũng sẽ tái định hình lại cách thức các thương hiệu tiếp cận khách hàng sau khi dịch bệnh qua đi.