logo
May công nghiệp và các loại máy may tốt nhất hiện nay
Công nghệ mới (update)

May công nghiệp và các loại máy may tốt nhất hiện nay

Hiện nay, may mặc không chỉ đơn giản là ngành nghề sản xuất quần, áo, phụ kiện phục vụ đời sống của con người mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đất nước.

22 - 10 - 2021

Cơ khí là gì ? Kỹ thuật cơ khí có những ngành nào?
Công nghệ mới (update)

Cơ khí là gì ? Kỹ thuật cơ khí có những ngành nào?

Cơ khí là một ngành Khoa học kỹ thuật, ứng dụng các nguyên lý vật lý, kỹ thuật và khoa học vật liệu để thiết kế, phân tích, chế tạo và bảo dưỡng các loại máy móc và hệ thống cơ khí. Nó là một lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến Thiết kế, Chế tạo và Vận hành máy móc. Kỹ thuật Cơ khí là ngành lâu đời nhất, rộng lớn nhất của Kỹ thuật.

22 - 10 - 2021

5 Xu hướng công nghệ sản xuất đáng xem năm 2019
Công nghệ mới (update)

5 Xu hướng công nghệ sản xuất đáng xem năm 2019

Tiến bộ công nghệ mang đến nhiều cơ hội cho tương lai phát triển lực lượng lao động. Công nghiệp đang thay đổi cách các sản phẩm được thiết kế, chế tạo, sử dụng và bảo dưỡng.

27 - 08 - 2021