Phương thức thanh toán - B2B Thiết Bị Công nghiệp - Eiindustrial.com

Phương thức thanh toán

Thanh toán giá trị Hợp Đồng
Bên mua sẽ thanh toán 100% giá trị đơn hàng đã xác nhận theo một trong các điều kiện sau:
  1. Chuyển tiền trước khi nhận hàng
  2. Thanh toán lúc nhận hàng
  3. Trả trước 30% và 70% lúc nhận hàng 
  4. Công nợ 07 ngày 
  5. Công nợ 15 ngày 
  6. Công nợ 20 ngày 
  7. Công nợ 30 ngày 
Điểm tín dụng của Quý khách hàng sẽ được tăng thêm qua quá trình mua hàng và thanh toán từ đó Quý khách hàng sẽ được nâng cấp phương thức thanh toán 

Hình thức thanh toán:
  • Bên Mua thanh toán cho Bên Bán trong tất cả giá trị Hợp Đồng bằng đồng Việt Nam bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng như được quy định tại trang đầu của Hợp Đồng, và người thụ hưởng là Bên Bán
  • Đồng tiền thanh toán: Bằng Việt Nam Đồng

Hotline Liên Hệ
028 2245 3525