- B2B Thiết Bị Công nghiệp - Eiindustrial.com

Biểu phí vận chuyển

1. Phí vận chuyển được tính như thế nào?

Chi phí vận chuyển của một đơn hàng được tính dựa trên 3 yếu tố:

  • Tổng khối lượng của đơn hàng: được tính dựa trên khối lượng sản phẩm mà Người bán đã tạo lập
  • Khoảng cách giữa Người bán và Người mua: được tính dựa trên địa chỉ lấy hàng mặc định của Người bán và địa chỉ nhận hàng của Người mua
  • Giá trị đơn hàng: nếu giá trị đơn hàng lớn, phí vận chuyển sẽ bao gồm cả phí bảo hiểm vận chuyển. 
  • Các đơn vị vận chuyển khác nhau sẽ có mức phí vận chuyển khác nhau do mỗi đơn vị có quy định tính phí riêng.

Lưu ý:

  • Phí vận chuyển sẽ tự động được cập nhật cho đơn vị vận chuyển đã được kích hoạt dựa trên khối lượng sản phẩm
  • Đơn vị vận chuyển khác nhau sẽ có phí vận chuyển khác nhau.
Hotline Liên Hệ
028 2245 3525