Công Nghiệp Chế Tạo Robot Và Quá Trình Phát Triển

Công Nghiệp Chế Tạo Robot Và Quá Trình Phát Triển

Robot ,"Người máy" là một loại máy móc ngành công nghiệp tự động hóa, có thể thực hiện những công việc một cách tự động bằng sự điều khiển của máy tính hoặc các vi mạch điện tử được lập trình. Robot là một tác nhân cơ khí, nhân tạo, ảo, thường là một *hệ thống cơ khí-điện tử. Mỹ và Nhật Bản là những nước đi đầu thế giới về lĩnh vực này.