Công Nghiệp Chế Tạo Robot Và Quá Trình Phát Triển

Công Nghiệp Chế Tạo Robot Và Quá Trình Phát Triển

Robot ,"Người máy" là một loại máy móc ngành công nghiệp tự động hóa, có thể thực hiện những công việc một cách tự động bằng sự điều khiển của máy tính hoặc các vi mạch điện tử được lập trình. Robot là một tác nhân cơ khí, nhân tạo, ảo, thường là một *hệ thống cơ khí-điện tử. Mỹ và Nhật Bản là những nước đi đầu thế giới về lĩnh vực này.

Công nghiệp xây dựng và vai trò kinh tế- xã hội.

Công nghiệp xây dựng và vai trò kinh tế- xã hội.

Công nghiệp xây dựng là quy trình thiết kế và thi công các công trình xây dựng. Ngành công nghiệp xây dựng bao gồm tất cả cá hoạt động liên quan đến kỹ thuật thiết kế và thi công hạ tầng. Không giống nhưu các ngành công nghiệp sản xuất khác, ngành xây dựng được xem như một ngành dịch vụ thực hiện theo yêu cầu cho mỗi cá nhân riêng biệt,là các cơ sở hạ tầng có quy mô nhỏ đến lớn như cá nhân, hộ gia đìn, cặn hộ, toà nhà, khu đô thị, cộng đồng...