Các kiểu lưu trữ hàng trong kho (kỳ 1)

Các kiểu lưu trữ hàng trong kho (kỳ 1)

Hệ thống kho được quyết định dựa vào loại hàng hoá và nhu cầu sẵn có của thị trường (service level). Thêm vào đó, giá cả cũng là một yếu tố quan trọng trong việc quyết định hệ thống kho. Do đó, hệ thống lưu trữ trong kho được chia thành hai loại: hệ thống lưu trữ tĩnh (static storage systems) và hệ thống lưu trữ động (dynamic storage systems). Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu về hệ thống lưu trữ tĩnh.

Công nghiệp xây dựng và vai trò kinh tế- xã hội.

Công nghiệp xây dựng và vai trò kinh tế- xã hội.

Công nghiệp xây dựng là quy trình thiết kế và thi công các công trình xây dựng. Ngành công nghiệp xây dựng bao gồm tất cả cá hoạt động liên quan đến kỹ thuật thiết kế và thi công hạ tầng. Không giống nhưu các ngành công nghiệp sản xuất khác, ngành xây dựng được xem như một ngành dịch vụ thực hiện theo yêu cầu cho mỗi cá nhân riêng biệt,là các cơ sở hạ tầng có quy mô nhỏ đến lớn như cá nhân, hộ gia đìn, cặn hộ, toà nhà, khu đô thị, cộng đồng...